Władze IPO Doradztwo Kapitałowe S.A.

Zarząd

Zarząd IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. jest dwuosobowy. Kadencja Zarządu trwa trzy lata.
Uprawnionych do reprezentacji Spółki jest łącznie dwóch członków Zarządu.
Obecny Zarząd jest zarządem III kadencji.
W skład Zarządu wchodzą:
Kamil Mańko – Prezes Zarządu
Jan Laskowski - Członek Zarządu ds. Virtual Reality
Życiorysy Członków Zarządu:
Życiorys - Kamil Mańko
Życiorys - Jan Laskowski

Rada Nadzorcza

Rada Nadzorcza IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. jest pięcioosobowa. Kadencja Rady Nadzorczej trwa 3 lata. Obecna Rada Nadzorcza jest radą III kadencji.
W skład Rady Nadzorczej wchodzą następujące osoby:
Dariusz Wais – Przewodniczący Rady Nadzorczej
Mateusz Wcześniak – Członek Rady Nadzorczej
Tomasz Węgliński – Członek Rady Nadzorczej
Patryk Jasiński – Członek Rady Nadzorczej
Nina Żwirko– Członek Rady Nadzorczej

.Życiorysy Członków Rady Nadzorczej:

Życiorys – Mateusz Wcześniak
Życiorys – Patryk Jasiński

Życiorys – Nina Żwirko
Życiorys – Tomasz Węgliński

Życiorys – Dariusz Wais