Kalendarium

Termin

Zdarzenie

19.02.2018

Początek okresu zamkniętego w związku z publikacją raportu za rok obrotowy 2017

10.10.2021

Początek okresu zamkniętego w związku z publikacją raportu okresowego Spółki za III kwartał;

21.03.2018

Publikacja jednostkowego i skonsolidowanego raportu za rok obrotowy 2017

10.11.2021

Publikacja raportu okresowego Spółki za III kwartał.

15.04.2018

Początek okresu zamkniętego w związku z publikacją raportu okresowego za I kwartał 2018 r.

15.05.2018

Publikacja raportu okresowego IPO DK za I kwartał 2018 roku

10.07.2018

Początek okresu zamkniętego w związku z publikacją raportu okresowego IPO DK za II kwartał 2018 roku

15.10.2018

Początek okresu zamkniętego w związku z publikacją raportu okresowego IPO DK za III kwartał 2018 roku

9.08.2018

Publikacja raportu okresowego IPO DK za II kwartał 2018 roku

14.11.2018

Publikacja raportu okresowego IPO DK za III kwartał 2018 roku