Walne Zgromadzenia

Walne Zgromadzenia IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. odbywają się na podstawie Kodeksu spółek handlowych i Statutu oraz Regulaminu Walnego Zgromadzenia.

Archiwum Walnych Zgromadzeń
Od dnia wprowadzenia akcji IPO Doradztwo Kapitałowe SA do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect odbyły się następujące Walne Zgromadzenia IPO Doradztwo Kapitałowe SA

Walne Zgromadzenie

Dokument